Descriere proiect

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”

Titlu proiect: ,,Îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea ocupării tinerilor NEETs din județul Dolj”,

POCU/908/1/3/150503

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

 

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este ”Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunea Sud-Vest Oltenia, judetul Dolj, si imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal”.

 Obiective specifice:

 1. ”Imbunatatirea competentelor profesionale pentru un numar de 332 tineri NEETs inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj, prin participare la programe FPC, in vederea facilitarii integrarii pe piata muncii”.
 2. ”Certificarea competentelor profesionale in urma evaluarii si certificarii competentelor dobandite in context informal si non-formal pentru un numar de 40 de tineri NEETs inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj, in vederea facilitarii integrarii pe piata muncii”.
 3. ”Stimularea ocuparii prin servicii specializate de mediere pe piata muncii pentru 372 de tineri NEEts inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj”.
 4. ”Cresterea gradului de ocupare in randul tinerilor NEETs inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj, prin plasarea pe piata muncii a unui numar de 170 de persoane din grupul tinta al proiectului”.

Rezultate:

372 de tineri NEETs identificati (cu varsta intre 16-29 ani, care nu au un loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala) si inregistrati in grupul tinta al proiectului;

18 evenimente publice de campanie (tip caravana) pt. identificarea tinerilor NEETs in localitatile din jud. Dolj;

316 de tineri din GT al proiectului care participa la cursuri de calificare profes. pt. imbunatatirea nivelului de competente (176 la cursuri Nivel 2 si 140 la cursuri Nivel 3);

275 de tineri din GT al proiectului care sustin examenul de finalizare si obtin o diploma de calificare profes. (87% dintre particip. la cursurile de calific. profes.);

16  tineri din grupul tinta al proiectului care participa la cursuri pentru dobandirea de competente TIC si obtin certificate de absolvire;

40 de tineri din grupul tinta al proiectului care isi certifica competentele profesionale prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal si obtin certificate de calificare prof.;

372 de tineri din GT care beneficiaza de serv. de mediere si plasare pe piata muncii;

25 parteneriate si acorduri de colaborare cu operatori economici;

170 de persoane plasate pe piata muncii prin angajare sau autorizare activitati independente;

Activitati:

 1. Identificarea tinerilor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare si inregistrarea lor in grupul tinta al proiectului.

1.1.    Organizarea campaniei de informare si promovare in randul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare

1.2.    Inregistrarea in grupul tinta al proiectului a persoanelor identificate, monitorizarea si mentinerea grupului tinta in activitatile proiectului

 1. Organizarea si derularea de programe de formare profesională a adultilor in vederea imbunatatirii abilitatilor atat profesionale si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale.

2.1.    Organizarea si derularea cursurilor de calificare profesionala a adultilor

2.2.    Organizarea si derularea cursurilor de initiere/specializare in domeniul TIC

 1. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale
 2. Furnizarea de servicii specializate de medierea muncii pentru stimularea ocuparii.

Calificare profesionala

In cadrul proiectului sunt organizate cursuri de calificare profesionala pentru un numar de 316 de participanti,  in vederea dobandirii de competente profesionale solicitate pe piata muncii necesare fiecarui participant, in functie de nivelul de pregatire, de interesele si nevoile personale si de solicitarile reale de pe piata fortei de munca.

Meseriile pentru care sunt organizate cursurile de calificare profesionala au fost identificate in analiza efectuata anterior depunerii cererii de finantare, asupra nevoilor de calificare solicitate pe piata muncii in zona de aplicabilitate a proiectului. In urma acestei analize a fost stabilit necesarul  de calificari sau recalificari/reconversi profesionale, in dependenta directa cu cerintele pietei muncii de la nivel local si cu nivelul scazut de calificare si pregatire profesionala a potentialilor beneficiari ai proiectului.  Lipsa calificarilor profesionale sau a unei meserii se traduce la nivelul grupului tinta prin participare redusa pe piata muncii si acces doar la locuri de munca nesigure si marginale, rezultatul direct fiind acela al obtinerii de venituri precare, privatiuni materiale si nivel ridicat de saracie si excluziune sociala.

Cursurile de formare profesionala organizate in cadrul proiectului abordeaza calificari necesare practicarii unor ocupatii solicitate pe piata muncii, in vederea corelarii ofertei de competente cu cerintele pietei muncii, si anume:

Cursuri de calificare profesionala de nivel 3 (durata de 720 de ore) la care participa 140 de persoane:

 • dulgher-tamplar-parchetar,
 • zidar-pietrar-tencuitor,
 • zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar,
 • ospatar,
 • cofetar-patiser,
 • tricoter confectioner,
 • agent comercial.

Cursuri de calificare profesionala de Nivel 2 (durata de 360 de ore) la care participa 176 de persoane:

 • confectioner asamblor articole din textile,
 • lucrator in structuri pentru constructii,
 • lucrator comercial,
 • agent de curatenie cladiri si mijloace de transport,
 • mecanic auto.

Participantii la cursurile de calificare profesionala vor avea resedinta in localitati din judetul Dolj, cu precadere Craiova, Bailesti, Calafat, Segarcea, Filiasi, Dabuleni, Amarastii de Jos, Ocolna, Cetate, Farcas, Marsani, Bechet, Lipov, Celaru, Calarasi, Daneti, Melinesti, Sadova, Poiana Mare, dar nexcluzand inscrierea la cursuri a participatilor din alte localitati ale judetului Dolj, cu conditia ca participantii sa poata frecventa cursurile in localitatea unde sunt organizate.

Pentru a putea fi selectati pentru participarea la cursurile de calificare profesionala organizate in cadrul proiectului, solicitantii trebuie sa aiba vasta intre 16-29 ani, sa nu aiba un loc de munca, sa fie inregistrați si profilati la AJOFM Dolj, sa nu urmeze o forma de invatamant si sa nu participe la activitati de formare profesionala.

Organizarea cursurilor de calificare profesionala, cu toate actiunile de pregatire: realizarea suporturilor de curs, a materialelor auxiliare, selectare formatorilor, desfasurarea efectiva a cursurilor, evaluarea periodica si evaluarea la finalizarea cursurilor pentru obtinerea obtinerea certificatelor de calificare, este planificata pe intreaga durata de implementare a proiectului, iulie 2021-iunie 2023.

5
Joburi
194
Toate CV-urile
12
Toate Companiile
0
Toate aplicatiile

Imbunatatirea nivelului de competente si cresterea ocuparii tinerilor NEETs din judetul Dolj, POCU/908/1/3/150503

Unde ne gasiti?

Sediu social: Craiova, jud. Dolj, Bdul Dacia, bl.175J, sc.1, ap.4

Sediu implementare proiecte: Str. Maramures, bl.21-21, sc.1, ap.3

Telefon: 0721016111

Email: cepir@yahoo.com